Altınbaşak Konakları 2015 yılı Kat Malikleri Olağan Genel Kurul Toplantısı